+421 917 557 062 webhoods@tpsk.eu

Sídlo a fakturačne údaje

 

 

WebHoods
Patrik Priesol

Zvolenská 1778/13
010 08 Žilina

IČO: 47329769, DIČ: 1086291635

Spoločnosť Patrik Priesol je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, register číslo 580-52138.

Bankové spojenie
Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 4205861638/8360
IBAN: SK67 8360 5207 0042 0586 1638
SWIF: BREXSKBX

Kontaktné údaje

E-mail:  webhoods@tpsk.eu

Telefón: +421 41/202 13 58 (voľba 014)

Telefón zo siete StackNet: 990 (voľba 014)

Kontaktujte nás

8 + 11 =

Spýtajte sa nás, radi vám poradíme

Každý deň aj počas víkendov a štátnych sviatkov

Priame kontakty na naše oddelenia

Obchodné oddelenie

E-mail: obchod@tpsk.eu
Tel.: kl. 1

Technická podpora

E-mail: support@tpsk.eu
Tel.: kl. 2

Marketing

E-mail: marketing@tpsk.eu
Tel.: kl. 3

Fakturačné oddelenie

E-mail: faktury@tpsk.eu
Tel.: kl. 4